WAT IS BEELDENDE THERAPIE?

Een Beeldend Therapeut verleent psychologische hulp waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldend vormgeven. CliŽnten werken met allerlei materialen zoals verf, klei, hout, etc. Dit doen ze alleen of samen aan de hand van een opdracht. In hun beeldend werk kunnen cliŽnten vaak meer tot uitdrukking brengen dan ze met woorden kunnen zeggen, doordat ze beter contact kunnen maken met hun gevoelens. De manier waarop ze met de materialen omgaan en wat ze ermee uitdrukken, zegt iets over henzelf. Wat hen bezighoudt wordt zichtbaar.

Een Beeldend Therapeut is erin getraind te letten op wat cliŽnten tot stand brengen en hoe dat proces verloopt. De therapeut probeert verbanden te leggen tussen dit werkproces en de manier waarop zij handelen in het dagelijks leven. Door het aanbieden van nieuwe werkwijzen stimuleert de therapeut de cliŽnt op een andere manier om te gaan met de problematiek. Tevens probeert de therapeut kwaliteiten van de cliŽnt te versterken.