VERGOEDING VAN DE KOSTEN

Zorgverzekeraars
Diverse zorgverzekeraars vergoeden Beeldende Therapie gedeeltelijk of geheel, afhankelijk van het door u gekozen pakket. Voor het meest recente overzicht verwijs ik u naar de volgende link: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie
Het is aan te raden voor aanvang van de therapie te informeren of uw zorgverzekeraar vergoedt. Ik ben als Beeldend Therapeut aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), mijn lidmaatschapsnummer is: 1491.

PersoonsGebonden Budget
Het is mogelijk dat u een PersoonsGebonden Budget (PGB) is toegekend, een geldbedrag waarmee u zorg en begeleiding kunt inkopen. Iedereen met een serieuze hulpvraag voor zijn/haar kind kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Team van de gemeente, ongeacht uw inkomen. Het team stelt de zorgvraag vast en bepaalt of de problematiek zwaar genoeg is voor een individuele voorziening. Als u in aanmerking komt voor deze voorziening, kunt u kiezen voor een PGB of voor Zorg in Natura (dan zal de consulent u een gecontracteerde zorgverlener aanbieden). Als u kiest voor een PGB kunt u de therapie daaruit bekostigen.

U kunt in contact komen met het sociaal team van gemeente De Ronde Venen via het algemene nummer van het gemeentehuis: 0297 - 291616 of via het Servicepunt: 0297 - 587600. Op www.derondevenen.nl/loket/product/sociaal-team is een aanmeldformulier te vinden. 
Meer informatie over het PGB vindt u op www.pgb.nl

Samenwerkingsverband
Daarnaast is het mogelijk dat de school van uw kind geld ontvangt van het samenwerkingsverband om in te zetten voor kinderen met leer-/gedragsproblemen. Scholen werken samen om passend onderwijs in een bepaalde regio te verzorgen. Deze zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Door deze verdeling kunnen scholen beter rekening houden met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. In sommige gevallen kunt u in overleg met de school besluiten de therapie te bekostigen uit deze financiering: www.rijksoverheid.nl

Belastingdienst
Ten slotte kunt u altijd, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, kijken of het mogelijk is een deel van de kosten vergoed te krijgen van de Belastingdienst bij uw jaaraangifte.