SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAININGEN

Een sociale vaardigheidstraining is bestemd voor kinderen/tieners die bepaalde sociale vaardigheden missen of niet gebruiken en hierdoor in moeilijkheden raken. Te denken valt aan weinig vrienden hebben, moeite hebben met samenspelen of samenwerken, niet voor zichzelf op durven komen of juist weinig rekening houden met anderen.

De training voor kinderen bestaat uit 8 bijeenkomsten:

1.      Kennismaken
2.      Vragen stellen en luisteren
3.      Rekening houden met de ander
4.      Voor jezelf opkomen
5.      Overleggen
6.      Samenwerken
7.      Complimenten geven en ontvangen
8.      Afscheid nemen

Voor tieners is de opbouw als volgt:

1.      Kennismaken, vragen stellen en luisteren
2.      Rekening houden met de ander
3.      Voor jezelf opkomen
4.      Oefenen met nieuw gedrag (1)
5.      Oefenen met nieuw gedrag (2)
6.      Overleggen
7.      Samenwerken
8.      Complimenten/Afscheid nemen

Dit alles gebeurt aan de hand van creatieve opdrachten. Net als bij een individuele therapie wordt er gewerkt met diverse tekenmaterialen, klei, kosteloos materiaal, etc. Naar aanleiding van het werkproces wordt de handelwijze van de kinderen/tieners besproken. Ik probeer hen duidelijk te maken wat hun kwaliteiten zijn en wat ze lastig vinden in de omgang met elkaar. Omdat er in tweetallen gewerkt wordt, kan de training zo goed mogelijk afgestemd worden op de betrokkenen. Hierdoor worden zij goed in staat gesteld veel te oefenen met ‘nieuw’ gedrag. Ik geef sociale vaardigheidstrainingen aan twee kinderen/tieners van ongeveer dezelfde leeftijd.

Bij twijfel over de keuze voor een individuele therapie of een sociale vaardigheidstraining is het mogelijk een intakegesprek te voeren (à € 55,-).

Opbouw van de training:

·        ouderbijeenkomst
·        8 bijeenkomsten van een uur
·        verslag
·        eindgesprek

De prijs van de (ouder-) bijeenkomsten en het eindgesprek bedraagt € 45,-