MEER INFORMATIE

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

U kunt ook bellen tijdens het telefonisch spreekuur ís avonds tussen 20.00 en 21.00 uur: 0297-27 24 44

Om alle informatie bij de hand te hebben, kunt u een folder afdrukken:
Folder voor kinderen
Folder voor tieners
Folder voor volwassenen


Algemene Verordening Gegevensbescherming
In dit document kunt u lezen hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens en vindt u een behandelovereenkomst: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Met eventuele klachten kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris via https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/ Uw klacht kan betrekking hebben op elk gebied waarop u denkt dat de therapeut niet juist heeft gehandeld, zoals de behandeling, bejegening of financiŽle zaken. Mocht de klacht leiden tot een geschil, dan neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil uw klacht in behandeling. Dit kunt u in gang zetten via https://zorggeschil.nl/melding/

 

Overige links:

         www.vaktherapie.nl

        www.vaktherapiebeeldend.com

        https://nvbt.vaktherapie.nl/download/?id=79265
(Een mooi boek waarin mensen vertellen over hun ervaringen met Vaktherapie Beeldend)

        Beroepscode Vaktherapeuten

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

PEZZETTINO
Praktijk voor Beeldende Therapie
Kamer van Koophandel 30 27 43 56

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 14 00 13 286